Εκπαίδευση και Αξιολόγηση

Η πλατφόρμα εκπαίδευσης βασισμένη σε υπολογιστή (CBT) έχει σχεδιαστεί ειδικά για προσωπικό ασφαλείας και για ψυχομετρική αξιολόγηση υποψηφίων προς πρόσληψη. Το Eagle, η CBT πλατφόρμα μας αποτελείται από μία ποικιλία μαθημάτων ασφαλείας που εμπεριέχουν βασική και επαναληπτική εκπαίδευση για ελεγκτές ασφαλείας.

Eagle Εκπαίδευση Ασφάλειας Αεροπορίας

Το Eagle - ICTS Eagle είναι μία διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα βασισμένη σε υπολογιστή σχεδιασμένη ειδικά για ελεγκτές ασφαλείας και εμπεριέχει όλους τους τομείς βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για ελεγκτές ασφαλείας. Το Eagle παρέχει επίσης ένα σετ πρόσθετων μαθημάτων ασφαλείας στους τομείς της ασφάλειας της Αεροπορίας, της Ναυτιλίας και της Γενικής ασφάλειας.

MCAST Αξιολόγηση και Ασκήσεις Βασισμένα σε Υπολογιστή

Το Mcast – είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης βασισμένο σε υπολογιστή σχεδιασμένο να αξιολογεί την απόδοση του υποψηφίου στην εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων χρησιμοποιώντας γραφικά, εικόνες, αριθμητικά χαρακτηριστικά και κείμενα. Το Mcast παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ιδανικών υποψηφίων σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης και μειώνει σημαντικά την πρόσληψη υποψηφίων, οι οποίοι εκ των υστέρων αποδεικνύονται ακατάλληλοι.