Διαχείριση ασφαλείας

Τα συστήματα διοικητικής υποστήριξης είναι σχεδιασμένα ώστε να συντονίζουν και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες ασφαλείας σε συγκεκριμένες περιοχές, και να παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση προκειμένου να βελτιωθεί η επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών από τον αερολιμένα.

SMU Site Management Utility

Το πρόγραμμα ITCS SMU είναι ένα περιεκτικό σύστημα διαχείρισης ασφαλείας που δίδει τη δυνατότητα καταγραφής, παρακολούθησης, αναφοράς και ανάλυσης των δραστηριοτήτων και των περιστατικών ασφαλείας.

SmartQ

ICTS SmartQ scans multiple types of boarding passes, validates it against the flight details (time and Zone), checks for boarding card duplication and smartly instruct the passenger which queue to join.