Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας και Μετανάστευση

Η ICTS Europe Systems προσφέρει μία περιεκτική λύση επεξεργασίας δεδομένων, το σύστημα APIS (Advanced Passenger Information Screening- Προηγμένος Έλεγχος Πληροφοριών Επιβατών). Η λύση APIS παρέχεται με δύο μοντέλα λειτουργίας: Το διαδραστικό (AQQ) και το μη-διαδραστικό και περιλαμβάνει την προαιρετική επεξεργασία Watch list, το σύστημα APIS πλήρωμα και την αμερικανικό τρόπο ασφάλειας.

Το σύστημα επικύρωσης και επαλήθευσης ταξιδιωτικών εγγράφων (TravelDoc) παρέχει έναν γρήγορο και ξεκάθαρο τρόπο προκειμένου να ελεγχθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των επιβατών.

Αμφότερες οι λύσεις APIS και TravelDoc μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα ως "αυτόνομα" συστήματα ή ειδάλλως, "ενσωματωμένοσ" στο DCS της αεροπορικής εταιρίας / στο σύστημα διαφύλαξης.

Η λύση APIS

¨Ένα ευρύ φάσμα λύσεων μέσω του συστήματος APIS , το οποίο ικανοποιεί κάθε απαίτηση του συστήματος

Watchlist

Διασταυρώνει τα στοιχεία των επιβατών με βάση οποιαδήποτε δεδομένη watchlist. Η υπηρεσία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις που αφορούν στον έλεγχο ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στις λίστες No-Fly/Selectee της TSA, μεταφοράς ειδικών προσώπων του Καναδά, και οποιασδήποτε watchlist που αφορούν συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρίες ή την κατάσταση των πολύ σημαντικών προσώπων (VIP).

TravelDoc – Επικύρωση Διεθνών Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Το σύστημα TravelDoc της ICTS επικυρώνει τα διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα των επιβατών. Ελέγχει τα έγγραφα σε σχέση με οποιουσδήποτε κανόνες ταξιδιού που εφαρμόζονται από τις Αρχές στις χώρες διέλευσης και προορισμού και λαμβάνει άμεσα μία ξεκάθαρη απόφαση που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει στον επιβάτη να ταξιδέψει.